Torre Gombau (Barcelona)

De la denominació d’aquesta torre, segons D. Diez, se’n derivaria l’actual nom d’un barri de l’antic terme d’Horta anomenat Montbau. Les referències documentals sobre aquesta torre són escasses. Els senyors del lloc són coneguts des del segle XI. El 1052 apareix un Berenguer de Gombau en un document fet per un tal Pere, fill de Vives, en el qual aquest deixava als seus germans Bonús i Bonfill una meitat dels drets que tenia sobre l’església de Sant Martí de Provençals, i l’altra als seus nebots Guillem, Guifred, Bernat Guifred i Berenguer de Gombau. Actualment no en resta cap vestigi.