Sant Julià de Montjuïc (Barcelona)

De l’antiga església de Sant Julià, que era situada a mitja falda de la muntanya de Montjuïc, prop del vell fossar dels jueus, hi ha esment documental des del segle X. Una de les primeres referències data de l’any 986, en una escriptura on s’esmenta l’“ecclesia sancti Juliani sita in monte jvdaico…” i poc temps després, el 995, es torna a esmentar en el testament sagramental del bisbe Vives de Barcelona, el qual llegà a l’església de Sant Julià un alou situat vora el riu Llobregat, que havia pertangut al clergue Orús.

Sant Julià de Montjuïc figura entre les deu parròquies del territori de...