Palau Meca (Barcelona)

Aquest edifici és situat en l’actual número 19 del carrer de Montcada, dins el barri barceloní de Ribera. Segons l’historiador A. Duran i Sanpere aquesta casa havia estat una de les propietats de l’hospital barceloní conegut com a Hospitat de Pere Desvilar al llarg del segle XIV. Després passà a mans del ciutadà Jaume Cavaller, el qual la comprà l’any 1349. Mort sense successió masculina, aquesta possessió passà a mans de la seva filla Felipa, casada amb Ramon Desplà. L’any 1425 Ramon Desplà, fill de Felipa, la vengué a Elionor de Cervelló, filla d’Alamany de Cervelló. Els Cervelló, però, la...