Torre de Sarrià o torre Vilana (Barcelona)

Aquesta torre, avui totalment desapareguda, es trobava en el límit actual amb Sant Gervasi, al lloc on hi hagué l’asil Duran. Segons F. Carreras i Candi, al segle X n’era el propietari un tal Teudiselo, i després del 986 passà a poder de la catedral de Barcelona; aquest mateix any s’esmenta també el terme de Sarrià.

El 1046 Ramon Berenguer cedeix l’església i la capella de Santa Cecília juntament amb el domini de l’esmentada torre als canonges de la seu barcelonina. Foren aquests, al segle XII, els qui enfeudaren aquesta torre a una família de castlans, els quals adquiriren el seu cognom a...