El Palau Reial Major (Barcelona)

Situació

Vista general de la façana principal, que conserva part dels murs romànics.

ECSA - M. Catalán

El Palau Reial Major és situat al centre històric de la ciutat de Barcelona i el formen un conjunt d’edificacions, en part adossades a la muralla romana, que llinden entre el carrer de la Tapineria, la baixada de Santa Clara, el carrer dels Comtes de Barcelona, la baixada de la Canonja i la plaça del Rei, on hi ha la façana principal. (MLIR)

Història

Les primeres referències documentals del castell comtal —construït sobre la muralla romana i hipotèticament en un indret...