Torre de la Granja Vella (Barcelona)

Antiga fortalesa del pla de Barcelona, situada a Horta, probablement existent abans de l’any 1300. Al segle XV era una de les possessions de la família Sabastida. El 1421 n’era el propietari Antoni Sabastida, cavaller de la ciutat de Barcelona, el qual la tenia com a segona residència. Posteriorment passà a mans dels monjos de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron, i després de la desamortització la comprà el banquer Lluís Martí i Codolar, el qual instal·là el primer zoo de Barcelona en aquesta propietat.