Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona)

El nom de Sarrià aparegué per primera vegada en un document de l’any 986. Es tractava d’una venda “en el terme de Sirriano”. L’església de Sant Vicenç surt esmentada l’any següent en el testament sagramental de Moció, el qual mana que es vengui el terreny al costat de l’església.

Sarrià pertanyia al territori de Barcelona. La seva extensió era el doble de l’actual, ja que englobava moltes partides que posteriorment es convertiren en parròquies i, més tard, esdevindrien barris de la ciutat: Pedralbes, les Corts i Sant Gervasi de Cassoles.

A partir del segle XI les cites són cada cop més...