Santa Maria del Pi (Barcelona)

L’actual temple gòtic de Santa Maria del Pi té uns orígens molt antics. Hi ha notícies d’aquesta església des de la segona meitat del segle X. L’any 992, Bonhom, levita, donà al monestir de Sant Pere de les Puelles un hort proper a les muralles, el lloc de la Palma, “de Sancta Maria de ipso Pino convicinam”. En un principi Santa Maria del Pi no era res més que una capella erigida en el burg o vila nova que s’estava formant des del final del segle X entre els murs de la ciutat i l’indret de la Palma, prop de l’Areny (la Rambla). La situació d’aquest temple devia ser força desavinent i...