Casa del carrer Lledó (Barcelona)

Aquest edifici es troba dins el barri de Sant Just, al número 15 del carrer Lledó. No es coneix, actualment, cap referència documental sobre la història d’aquest edifici. Fou gairebé transformat del tot al final del segle XVIII o l’inici del segle XIX, quan la primitiva construcció medieval moderna fou substituïda per una casa de veïns de 5 pisos d’alçària. Amb tot, resten vestigis al seu interior de pintures datades a la darreria del segle XIII o l’inici del XIV. També es conserven de l’època medieval dos arcs que flanquegen la porta principal i es troben a la planta baixa de l’edificació.