Sant Andreu de Palomar (Barcelona)

L’antic terme de Sant Andreu de Palomar comprenia un ampli sector del pla de llevant de la ciutat de Barcelona. L’actual districte respon només en part a aquell antic territori originat en la demarcació parroquial.

De la casa de Sant Andreu tenim una primera menció escrita en un document datat l’any 966. Es tracta d’una donació realitzada pel comte Borrell, l’abat Landeric i el bisbe Pere Guitard, executors testamentaris del comte Mir, a la seu de Barcelona; en el conjunt de béns transferits destaquen els molins del Besòs, amb totes llurs pertinences, possessions i utilitats que s’estenien...