Sant Genís dels Agudells (Barcelona)

La documentació del final del segle X esmenta, en nombroses ocasions, els Agudells —cims aguts de les muntanyes—, que formen part de la serralada de Collserola; així, del 986 tenim l’expressió “in ipsa serra que dicunt Cerola vel Agudellos”, del 988 “usque in ipso monte acutellos”, i del 1046 “montanea de Agudellos”, per esmentar-ne algunes de significatives.

L’església de Sant Genís, situada en l’encreuament de camins que formaven el sender que anava de Sant Andreu a Sant Vicenç de Sarrià i el camí de Barcelona a Sant Cugat del Vallès, no consta documentalment fins a l’inici del segle XI...