Torre de Sant Joan (Barcelona)

L’orde dels hospitalers de Sant Joan erigiren una torre de defensa a Sant Martí de Provençals, suposadament al segle XII. Situada entre les partides del Clot i el Taulat, fou totalment restaurada el 1705 per fra Nicolau de Cotoner, i el 1730 fra Josep de Ros i de Sorribes hi erigí la petita capella de Sant Joan, segons Carreras i Candi.

El 1854 n’era el propietari Ramon Casas Jordà, el qual va donar una part dels terrenys que envoltaven la torre per tal de fer un carrer dit de Sant Joan de Malta, en honor de l’antiga fortificació. Aquesta família, els anys vint d’aquest segle, donà la propietat a l’ajuntament de la ciutat per a fer-hi unes escoles catalanes, les quals no es pogueren inaugurar fins l’arribada de la República amb el nom d’Escoles Casas.