Torre Blanca (Barcelona)

És documentada al final del segle X prop dels indrets d’Auro Invento i Parietes Delicatas, en el terme de Sant Martí de Provençals. De l’any 1028 tenim una venda on apareix l’expressió “...in territorio Barchinone, in locum que dicunt ad ipsa turre Alba”.

Probablement, es tractava d’una torre de defensa que custodiava els camps de conreu i les vies de comunicació de la contrada.