Febre hemorràgica vírica

Les febres hemorràgiques víriques constitueixen un grup nombrós de malalties infeccioses d’origen víric, que es manifesten bàsicament amb una síndrome febril i sovint amb hemorràgies de diversos teixits. Aquestes febres es caracteritzen perquè són transmeses per diversos tipus d’insectes, com ara mosquits o paparres, o algunes espècies de rosegadors.

Principals febres hemorràgiques víriques

nom

família de virus

vector

medi

zones geogràfiques

Chikungunya Togaviridae mosquits rural, urbà Àsia, Oceania, Cuba
Malaltia dels boscos de Kyasanur Togaviridae paparres rural Índia
Febre hemorràgica d’Omsk Flaviviridae paparres rural Sibèria
Febre hemorràgica de Crimea Bunyauiridae paparres rural i nosocomis Unió Soviètica, Bulgària, Iugoslàvia, Àfrica, Pakistan i Iraq
Febre de Rift Valley Bunyauiridae mosquits rural Àfrica del Sud i Oriental
Febre hemorràgica amb síndrome renal Banyaviridae rosegadors rural i urbà Extrem Orient, Nord i Est d’Europa
Febre hemorràgica argentina Arenaviridae rosegadors rural Pampa argentina
Febre hemorràgica boliviana Arenaviridae rosegadors rural i nosocomis Bolívia
Febre de Lassa Arenaviridae rosegadors rural i nocosomis Nigèria, Libèria, Sierra Leona
Malaltia de Marburg i Ebola Filoviridae desconegut rural i nosocomis Àfrica Oriental

Els agents etiològics d’aquestes malalties són diverses espècies de virus, que en general pertanyen a les famílies Flavaviridae, Togaviridae, Bunyaviridae i Arenaviridae.

El període d’incubació, a partir de la picada de mosquits o de paparra, o de la mossegada d’un rosegador, és de 2 a 20 dies, segons els casos. Entre les manifestacions més importants d’aquests trastorns hi ha síndrome febril, de vegades molt intensa, i tendència a les hemorràgies cutànies, subcutànies i de les vies respiratòries, digestives i urinàries. Els processos infecciosos solen remetre espontàniament al cap d’unes 2 o 3 setmanes de l’inici dels símptomes, que sovint són molt lleus. Tanmateix, en altres casos es produeixen complicacions serioses com ara xoc cardiovascular, encefalitis, meningitis o insuficiència renal aguda, que enterboleixen el pronòstic. En termes generals, aquestes malalties poden causar la mort, segons el tipus concret que es presenta, entre el 5% i el 50% dels casos. Cadascuna d’aquestes malalties és endèmica en una o més d’una zona geogràfica determinada, on la taxa d’individus afectats tendeix a ésser més o menys constant i hi ha una elevada població de vectors —mosquits, paparres o rosegadors— susceptibles de transmetre-la.

Els exponents més coneguts d’aquestes malalties són la febre groga i el dengue. Les altres, algunes molt menys freqüents que el dengue o la febre groga, reben denominacions específiques relatives al lloc on s’han detectat per primera vegada, o bé on són endèmiques actualment. En el quadre adjunt s’esmenten les més importants. Al nostre país no n’hi ha cap que sigui endèmica, i només se’n produeixen casos esporàdics en persones procedents d’aquelles regions.