Xancre tou

El xancre tou és una lesió infecciosa cutània ulcerada, tova i dolorosa, que es transmet amb les relacions sexuals i que generalment afecta els genitals.

El trastorn és endèmic i molt freqüent a l’Amèrica Central, Àfrica i sud-est d’Àsia; al nostre medi, però, la incidència és relativament baixa. Les persones més exposades al contagi són les que tenen una vida sexual promíscua, especialment prostitutes i mariners, a causa de l’elevat índex d’afecció entre les prostitutes dels grans ports. Els homes en són afectats més sovint que les dones.

L’agent etiològic del trastorn és l’Haemophilus...