Histoplasmosi

La histoplasmosi és una malaltia infecciosa provocada per un fong denominat Histoplasma capsulatum, que en general afecta els pulmons, tot i que de vegades es dissemina a d’altres òrgans.

L’Histoplasma capsulatum es troba àmpliament distribuït al sòl, especialment on és abundant la matèria orgànica en descomposició o els excrements d’animals, com ara galliners, estables, colomars o coves de ratapinyades. El contagi es produeix per inhalació d’espores, o formes resistents del fong, que en aerosol poden ésser empeses des de terra per corrents d’aire. En algunes regions d’Amèrica, el trastorn és endèmic; al nostre medi se’n presenten casos esporàdics, sempre en persones procedents de regions endèmiques.

La histoplasmosi pulmonar, la forma més freqüent de presentació del trastorn, consisteix en una tumoració de teixit inflamatori i cicatricial als pulmons, que es manifesta amb febre, esgarrifances, sudoració, tos, dolor toràcic i sensació d’ofec. Els símptomes poden presentar-se bruscament o bé insidiosament. En el primer cas, el procés infecciós sol remetre espontàniament. En canvi, en el segon, és habitual que apareguin, tard o d’hora —de vegades al cap d’anys—, complicacions derivades de la disseminació dels fongs —o histoplasmosi disseminada—, per mitjà de la sang, a diversos sectors de l’organisme: teixits de les mucoses o cutanis, fetge, melsa, cor o meninges. En les persones immunodeprimides, aquesta és la forma d’histoplasmosi més freqüent, i en absència de tractament és mortal.

La diagnosi es basa en la simptomatologia, exploracions radiogràfiques del tòrax, anàlisis de sang, tests de sensibilització cutània, proves serològiques específiques i anàlisi microscòpica de teixits obtinguts per biòpsia en què hom pugui detectar el fong.

Les formes lleus d’histoplasmosi pulmonar aguda no requereixen tractament. En la resta de casos s’administren antifúngics de diversos tipus. De vegades es realitza una intervenció quirúrgica per reparar teixits molt lesionats o descartar d’altres patologies greus, com ara tumors malignes, amb què aquesta malaltia es pot confondre.