Refredat comú

Definició

El refredat comú, o coriza, també anomenat constipat, és un procés infecciós enormement freqüent, en general d’origen víric, que evoluciona amb inflamació de la mucosa nasal i la faríngia i que habitualment remet al cap d’uns cinc a set dies, sense causar més complicacions.

Causes

El refredat comú pot ésser provocat per diversos agents etiològics. En el 90% dels casos és causat per virus de diversos tipus, en la gran majoria pertanyents a les famílies dels Picornaviridae, Adenoviridae i Paramixoviridae. Això no obstant, en el 10% dels casos la coriza es complica per una sobreinfecció...