El que cal saber de la lepra

  • La lepra, o malaltia de Hansen, és un trastorn crònic infectivocontagiós provocat pel Mycobacterium leprae, que afecta primordialment els nervis perifèrics, la pell i les mucoses.
  • Al contrari del que es creia antigament, el contagi de la lepra és molt difícil, ja que requereix un contacte estret i prolongat amb malalts de lepra lepromatosa, l’únic tipus de lepra les lesions o les secrecions nasals de la qual contenen bacils; a més es considera que, perquè una determinada persona se’n contagiï, ha de tenir una predisposició especial.
  • Si bé històricament la lepra se sol associar a grans...