El que cal saber de la parotiditis

  • La parotiditis o galteres és una malaltia infectivocontagiosa d’origen víric que afecta especialment infants o adolescents, i que bàsicament origina, una inflamació de les glàndules salivals, especialment les paròtides.
  • El trastorn sol ésser benigne, i fins i tot en molts casos transcorre de manera gairebé o totalment asimptomàtica, en especial quan afectà infants de menys de cinc anys d’edat
  • En els homes adults, aquesta malaltia pot provocar una òrquio-epididimitis —és a dir, una inflamació dels testicles i epidídims—, que en general és molt dolorosa i que quan és bilateral pot arribar a deixar com a seqüela una esterilitat, però mai pot generar impotència o disminució del desig sexual
  • La presentació d’una parotiditis durant els primers mesos de l’embaràs pot ocasionar la mort de l’embrió, en forma d’avortament espontani, però no causa malformacions congènites.
  • Durant les manifestacions epidèmiques que periòdicament es produeixen en escoles o casernes militars, de vegades es recomana l’aplicació del vaccí antiparotiditis als homes adults que no han patit la malaltia o que no han estat vaccinats prèviament, amb l’objectiu de prevenir-ne les manifestacions testiculars.