El que cal saber de la tuberculosi

  • La tuberculosi és una malaltia infectivocontagiosa encara freqüent, deguda al bacteri Mycobacterium tuberculosis o bacil de Koch, que afecta especialment els pulmons, però que també pot comprometre d’altres òrgans, com ara els ronyons, les glàndules suprarenals, els ossos o l’intestí, i que, en general, evoluciona de manera crònica.
  • Al nostre medi, el contagi de la tuberculosi es produeix en inhalar les secrecions respiratòries contaminades de malalts de tuberculosi pulmonar no tractada —sovint ignorada—, o bé que han iniciat el tractament en les dues darreres setmanes, o bé que no el segueixen correctament Tanmateix, però, en països subdesenvolupats, també és freqüent el contagi després de la ingestió de llet no pasteuritzada, ja que alguns dels bacils responsables d’aquest trastorn també infecten els bòvids.
  • La majoria de les persones que entren en contacte amb el bacil de Koch no desenvolupen la malaltia, ja que cal que ingressin a l’organisme nombrosos bacils o, també, que el pacient no es trobi en un bon estat físic. De totes maneres, però, la tuberculosi pot afectar igualment persones sanes.
  • Per a evitar el contagi d’altres persones, hom recomana que els pacients que pateixen de tuberculosi pulmonar activa, és a dir, els que expulsen bacils amb les seves secrecions respiratòries, es mantinguin aïllats fins que amb l’efecte de la medicació deixin d’expulsar bacils, la qual cosa sol esdevenir al cap de dues setmanes. En canvi, quan deixen d’eliminar bacils, encara que han de continuar la medicació, no s’han d’amoïnar, perquè ja no poden contagiar la malaltia.
  • L’única mesura eficaç per a combatre la tuberculosi és el tractament antibiòtic durant uns sis mesos o nou. Així, és molt important que els malalts continuïn el tractament fins a completar-lo, encara que els símptomes remetin al cap d’unes setmanes.
  • Per tal de prevenir el desenvolupament eventual de la malaltia, hom recomana l’administració profilàctica d’antibiòtics tuberculostàtics durant uns dos mesos a les persones que conviuen amb malalts de tuberculosi pulmonar no tractada o que han iniciat el tractament les darreres dues setmanes, i durant un any els joves que han variat de negatiu a positiu recentment en el resultat del test de Mantoux.