El que cal saber de l’amebiasi

  • L’amebiasi és una parasitosi provocada pel pro-tozou Entamoeba histolytica que en general es contreu després de la ingestió d’aigua, verdura o fruita contaminades.
  • Al nostre medi es considera que no hi ha gèrmens patògens, de manera que la disenteria amèbica, una de les manifestacions més freqüents de l’amebiasi, afecta gairebé exclusivament persones que es desplacen a regions on l’amebiasi és endèmica.
  • • Per tal de prevenir la transmissió de la malaltia és important que, a les regions endèmiques, les persones que treballen manipulant aliments, com ara cuiners o botiguers, se sotmetin a una anàlisi de les matèries fecals a fi de descartar la possibilitat d’ésser portadors sans d’aquests paràsits.