Angina diftèrica

L’angina diftèrica és una varietat de faringitis aguda específica circumscrita a l’amígdala palatina. És causada per una infecció deguda al bacteri Corynebacterium diphteriae o bacil de la diftèria. Constitueix una de les principals manifestacions de la diftèria, malaltia contagiosa actualment molt estranya als països desenvolupats, perquè la vacuna contra aquesta afecció és una de les que s’administren sistemàticament en la infància.

En els casos, excepcionals, en què es presenta, la malaltia es manifesta al cap d’alguns dies, entre un i quatre, del contagi. Els primers símptomes...