Laringitis

Definició

Són anomenats laringitis una sèrie de trastorns caracteritzats per una inflamació de la mucosa de la laringe que origina una alteració de la fonació i pot arribar a ocasionar una obstrucció respiratòria capaç de dificultar la ventilació pulmonar.

Causes i tipus

La inflamació de la mucosa laríngia característica de les laringitis pot ésser causada per diversos trastorns. En la majoria dels casos, però, hi ha una infecció en l’origen, ja sigui com a causa principal o agreujant. La infecció laríngia, és a dir, l’establiment i el desenvolupament de gèrmens en la mucosa de la...