Laringocele

És anomenada laringocele una cavitat en forma de bossa ocasionada per protrusió de la mucosa de la laringe. S’origina al ventricle de Morgagni, la zona de la laringe compresa entre les cordes vocals i les bandes o cordes vocals falses. En aquesta zona es forma un plec de la mucosa, la dilatació de la qual origina la formació del laringocele. La dilatació pot ésser deguda a un trastorn congènit o bé es produeix a conseqüència d’augments repetits de pressió en la zona, com els que s’esdevenen en tocar instruments de vent.

El sac pot fer prominència cap a la part superior de la laringe, a nivell de les bandes ventriculars, i originar un laringocele intern, o bé pot passar entre els cartílags laringis i fer prominència al coll; aleshores origina un laringocele extern.

El laringocele intern pot passar molt de temps desapercebut, però quan creix provoca disfonia, i si es desenvolupa gaire arriba a causar dificultat respiratòria per obstrucció de la via aèria.

El laringocele extern origina tumoració al coll, que s’incrementa en bufar o tossir.

Quan el laringocele no provoca trastorns, no cal en general efectuar-hi cap tractament. Quan n’origina, en canvi, hom efectua l’extirpació quirúrgica del laringocele.