Tumor faringi

Definició

Són anomenats tumors faringis els creixements anòmals de determinades cèl·lules de la faringe que, en desenvolupar-se, formen masses cel·lulars capaces de comprimir les estructures veïnes i que, quan es tracta de tumors malignes, poden envair els teixits propers o disseminar-se a d’altres regions de l’organisme.

Causes, tipus i manifestacions

Hi ha una gran varietat de tumors faringis, ja que poden originar-se en els diversos teixits que formen les estructures de la faringe. Així, hom diferencia diversos tipus de tumors faringis segons el comportament i l’origen.

Els tumo...