Desviació de l’envà nasal

Definició

Es anomenat desviació de l’envà nasal el desplaçament d’aquesta estructura degut a un traumatisme o a una alteració del seu desenvolupament que pot causar trastorns de la ventilació nasal.

Causes

La causa més comuna de desviació de l’envà nasal és una alteració en el desenvolupament del nas. De fet, gairebé ningú no té l’envà nasal del tot recte, i les desviacions lleus són habituals. Així, la desviació és considerada un trastorn només quan impedeix una ventilació nasal adequada. En general, aquest trastorn és degut al fet que l’envà continua creixent quan ja s’han...