Aspergil·losi bronco-pulmonar al·lèrgica

L’aspergil·losi bronco-pulmonar al·lèrgica constitueix una malaltia causada per al·lèrgia al fong Aspergillus fumigatus, caracteritzada pel fet que produeix asma bronquial, infiltracions pulmonars i augment del nombre de leucòcits eosinòfils en la sang. És una malaltia molt poc freqüent al nostre país. El fong microscòpic desencadenant de la malaltia es troba en l’aire i es pot localitzar en les vies respiratòries d’algunes persones sense que hi causi trastorns. Les persones que hi són al·lèrgiques, però, poden ésser-ne afectades quan l’inhalen, la qual cosa s’esdevé sobretot en l’època de l’any en què llur concentració és més elevada, en general durant la primavera.

En inhalar el fong, les persones afectades presenten símptomes propis de l’asma bronquial i de l’eosinofília pulmonar conjuntament. Són habituals la tos, la febre, la dificultat respiratòria i el malestar general. A més, se sol presentar expectoració espessa i abundant que de vegades pot arribar a obstruir els bronquis.

Hom estableix la diagnosi d’aquesta malaltia a través de l’examen físic, radiografies de tòrax, proves de funció pulmonar, anàlisis de sang i proves immu-nològiques, en què es determina l’al·lèrgia al fong que n’és responsable.

Les crisis agudes es tracten com les crisis asmàtiques en general. Hom administra igualment corticoides per tal de reduir les infiltracions d’eosinòfils, que de vegades s’han de mantenir durant una temporada llarga.