Anatomia de l’aparell respiratori

L’aparell respiratori és format per una sèrie d’estructures que s’adapten a la realització d’una funció vital: l’intercanvi de gasos entre l’aire atmosfèric i l’interior de l’organisme, indispensable per al manteniment, en la sang, dels nivells d’oxigen i diòxid de carboni adequats per al metabolisme de les cèl·lules. Algunes d’aquestes estructures, les vies respiratòries, permeten l’entrada de l’aire en l’organisme en condicions adients; altres estructures especialitzades, els pulmons, permeten l’intercanvi de gasos amb la sang.