Suberosi

Són anomenats suberosi una sèrie de trastorns respiratoris causats per inhalació de pols de suro florit, un producte que habitualment es troba contaminat pel fong microscòpic Penicillium frequentans. La suberosi afecta habitualment les persones que treballen en un ambient on es manipula suro, i pot ésser deguda a la irritació de la mucosa respiratòria, causada per la inhalació de la pols mateixa, o bé a una reacció al·lèrgica amb relació a les partícules del fong que conté.

Aquesta malaltia és poc freqüent en general, però no és excepcional en les àrees on la indústria del suro es troba present, que al nostre país són especialment les comarques gironines del Baix Empordà i la Selva, on se situen més de cent trenta empreses sureres. En les poblacions on hi ha un grau elevat de contaminació atmosfèrica per pols de suro poden patir-ne fins i tot persones que no treballen en aquesta indústria.

La suberosi es pot presentar en forma de diverses alteracions com ara rinitis crònica, asma bronquial, bronquitis crònica o alveolitis al·lèrgica extrínseca, que en casos avançats pot originar una fibrosi pulmonar i causar una insuficiència respiratòria. Les manifestacions, l’evolució, la diagnosi i el tractament de cadascuna d’aquestes formes de presentació són superposables a les que es presenten per d’altres causes. Per a evitar el progrés de la malaltia cal deixar de treballar en aquest ambient.