Altres làrids

Gavina de Delaware

(Larus delawarensis). Aquesta gavina de l’Amèrica del Nord és molt rara a Europa. Als Països Catalans solament hi ha una citació d’un jove de segon any vist a la punta de la Banya (delta de l’Ebre) el 18.02.84.

Gavinot

(Larus marinus). D’aquest gran gavià només s’han pogut recollir 25 citacions, amb dates més o menys precises, a més d’algunes observacions o captures sense data que han contribuït, però, a determinar l’escassetat d’aquest ocell a la Mediterrània. A les nostres latituds és molt probable que el seu nombre variï segons els anys i les estacions, i fins i tot és possible que es tracti d’una espècie de presència irregular, però a causa de la seva raresa no existeix prou informació per a assegurar-ho.

El gavinot es distribueix per totes les nostres costes, i solament manquen dades a les de Castelló, encara que és indubtable que hi deu ser present. Hom coneix almenys 5 citacions d’ocells solitaris al Rosselló, un d’ells un immatur. A Catalunya hom coneix 17 citacions, 3 de les quals no tenen data, que tot plegat representen un total de 24 ocells, dels quals almenys 6 eren joves o immaturs, 2 adults i la resta d’edat desconeguda. Al País Valencià hom només coneix una citació concreta d’un jove a les salines de Santa Pola, encara que existeixen altres referències sense data que permeten de qualificar el gavinot com a ocasional a tota la costa valenciana. A les Balears existeixen, com a mínim, 2 observacions i una captura, sempre d’ocells aïllats, a Mallorca i Menorca.

Hom pot veure que el nombre d’exemplars joves i immaturs és proporcionalment elevat, i segurament és més alt del que indiquen les dades; això és ben lògic, si es té present que els ocells no reproductors realitzen moviments dispersius i erràtics. També cal destacar la presència majoritària d’ocells solitaris, encara que ocasionalment han estat detectats grupets de fins 4 i 5 individus. Hom pot observar el gavinot a qualsevol època de l’any, la qual cosa fa pensar novament que molts exemplars són immaturs no reproductors.

Les citacions amb data es distribueixen per mesos, de la manera següent: dues el gener (una d’elles, un estol de 4 gavinots), dues el febrer, una el març, dues l’abril, dues el juny, dues el juliol (una de 2 ocells), cinc l’agost (4 d’elles, 4 dies consecutius, amb un total de 9 individus), tres el setembre i una el novembre.