Fumarell alablanc

Chlidonias leucoptera (nc.)

El fumarell alablanc és un migrador regular que durant el pas primaveral apareix al litoral, barrejat sovint amb el fumarell negre. A les Balears és també un migrador primaveral, però escàs, amb citacions a totes les illes, especialment a Mallorca.

El període de pas és curt, ja que comença al final d’abril (24.04.82, data extrema) i es perllonga fins al començament de juny (02.06.76 al delta del Llobregat i 06.06.81 a Sarinyena). La major part del pas es produeix, però, el maig, especialment a les seves dues primeres desenes. Sobre 56 citacions de 23 anys diferents (1871-1984), 46 corresponen al maig, 9 a l’abril i una al juny; aquesta fenologia és idèntica a la de la Camarga (França) i Còrsega. S’han publicat algunes citacions de pas tardorenc referents a les Balears, les quals no són gaire clares, atesa la gran dificultat d’identificació al camp d’aquesta espècie a la tardor, i la raresa de citacions tardorenques a les costes espanyoles i a les franceses.

Per tal com la costa catalana perfila l’extrem occidental de les seves vies de migració, no són gaire abundants, i la major part corresponen a individus solitaris o a grups de menys de 7 exemplars, amb algunes excepcions: dues citacions a Mallorca, de 20 i 15 exemplars, el 16.05.55 i el 28.04.63, respectivament.

El fumarell alablanc apareix a diverses localitats del litoral, especialment goles de rius (Llobregat, Ebre, Tordera, Besòs, Ter, Millars, etc.), albuferes, estanys litorals o, simplement, trams de costa, preferentment sorrencs. És probable que aparegui també, d’una forma esporàdica, a les masses d’aigua del rerepaís.