Fredeluga gregària

Chetusia gregaria (nc.)

Fredeluga originària de les estepes àrides de l’E d’Europa i l’W d’Àsia, és una divagant molt escassa a gairebé tots els països europeus.

Als Països Catalans només es coneixen fins ara dues observacions: un exemplar amb 2 fredelugues comunes el 04.04.79 a Roses i un altre, també amb fredelugues, el gener de 1985 al delta del Llobregat.