El que cal saber de la silicosi

  • La silicosi és una malaltia caracteritzada per la formació de nòduls als pulmons, deguda a la inhalació de pols que conté sílice, una substància que es troba en altes concentracions en l’aire ambiental dels llocs de treball on es manipulen sorra, granit o bé materials que contenen quars.
  • Les persones més exposades a la silicosi són les que treballen en les mines de plom o carbó, en les pedreres, en la construcció de túnels, en la indústria del metall o de la ceràmica i sobretot quan s’utilitza la tècnica del sorrejament.
  • Les persones que professionalment es troben més exposades a la silicosi han d’evitar el tabac, perquè fumar afavoreix l’aparició de la malaltia i n’accelera l’evolució.
  • És habitual que s’efectuï anualment una radiografia de tòrax a les persones que treballen en un ambient on hi ha pols de sílice, perquè s’hi poden observar precoçment les lesions causades per la silicosi, abans que provoquin símptomes. Es pot evitar l’evolució de la malaltia cap a una fibrosi pulmonar i una insuficiència respiratòria si s’interromp l’exposició a l’aire contaminat de seguida que es presenten les primeres alteracions en la radiografia de tòrax.
  • Les persones que s’exposen a l’aire contaminat han de consultar el metge de seguida que presenten algun símptoma indicador de la malaltia, com ara tos i expectoració persistents o sensació de dificultat respiratòria.
  • La silicosi es pot evitar adoptant les precaucions que assenyali el servei de medicina laboral en cada empresa, com ara emprar una màscara quan s’utilitza la tècnica del sorrejament.