El que cal saber dels cossos estranys a la tràquea i els bronquis

 • Són anomenats cossos estranys a la tràquea i els bronquis qualssevol objectes o substàncies aliens a les vies respiratòries inferiors, que penetren per una aspiració accidental i provoquen trastorns diversos, des d’infeccions bronco-pulmonars fins a una insuficiència respiratòria greu.
 • Cal evitar que els infants s’introdueixin objectes petits a la boca, perquè qualsevol moviment sobtat, o fins i tot un espant, poden provocar-ne l’aspiració fins a la tràquea i els bronquis. Per això és important de triar amb molta cura els objectes que quedin a l’abast dels infants i tenir en compte que no han d’ésser accessibles els de dimensions més reduïdes, sobretot si formen part de les joguines de què disposen.
 • No és convenient de fer riure els infants més petits quan mengen, ja que aquesta és una de les causes més habituals d’aspiració de cossos estranys, en aquest cas els constituents del menjar.
 • És possible que l’aspiració de cossos estranys vegetals com ara cacauets o pipes inicialment no origini símptomes. Tanmateix, però, a l’interior de les vies respiratòries s’inflen, augmenten de grandària i provoquen una irritació que genera trastorns al cap d’alguns dies.
 • L’aspiració de cossos estranys petits pot passar desapercebuda durant molt de temps. A la llarga, però, de vegades al cap d’uns mesos, origina tos, expectoració i en alguns casos dificultat respiratòria.
 • Si un cos estrany provoca una obstrucció completa de la tràquea, la persona deixa de respirar sobtadament, no pot parlar i es posa les mans al coll. Si la via aèria no és desobstruïda, la pell es torna blavosa, la persona perd el coneixement i pot arribar a morir al cap d’alguns minuts.
 • El mètode més eficaç per a expulsar un cos estrany és la tos enèrgica. Efectuar una sèrie de copets entre les espatlles no és útil en les persones adultes i pot fer avançar encara més el cos estrany.
 • Si no és possible d’expulsar el cos estrany amb la tos, cal efectuar la maniobra de Heimlich, que consisteix a col·locar-se per darrere de l’afectat i prémer intensament cap a dalt un puny col·locat sobre la boca de l’estómac.
 • Si el cos estrany és extret però la persona accidentada continua sense respirar, cal iniciar immediatament la respiració boca a boca sense intentar d’altres mètodes de respiració artificial manual, que són inútils.
 • Els cossos estranys a la tràquea i els bronquis sovint poden passar desapercebuts en una radiografia convencional, perquè de vegades són transparents als raigs X.
 • Per diagnosticar els cossos estranys inserits a la tràquea o els bronquis i extreure’ls, de vegades cal practicar una fibrobroncoscòpia que permet d’observar directament l’objecte de què es tracta i agafar-lo amb unes pinces.