El que cal saber dels traumatismes toràcics

  • Són anomenats traumatismes toràcics els trastorns causats per un impacte mecànic produït en la regió toràcica.
  • La mesura més eficaç en la prevenció dels traumatismes toràcics és la utilització del cinturó de seguretat, ja que en la gran majoria dels casos són deguts a l’impacte del tòrax contra la part davantera del vehicle o el volant a conseqüència d’un accident d’automòbil.
  • La gravetat dels traumatismes toràcics es pot reduir si hom condueix a una velocitat moderada, perquè com més elevada és l’acceleració en el moment del xoc, més intensa és la força de l’impacte contra el tòrax.
  • Qua...