El que cal saber dels traumatismes toràcics

 • Són anomenats traumatismes toràcics els trastorns causats per un impacte mecànic produït en la regió toràcica.
 • La mesura més eficaç en la prevenció dels traumatismes toràcics és la utilització del cinturó de seguretat, ja que en la gran majoria dels casos són deguts a l’impacte del tòrax contra la part davantera del vehicle o el volant a conseqüència d’un accident d’automòbil.
 • La gravetat dels traumatismes toràcics es pot reduir si hom condueix a una velocitat moderada, perquè com més elevada és l’acceleració en el moment del xoc, més intensa és la força de l’impacte contra el tòrax.
 • Quan cal atendre una persona que ha sofert un traumatisme toràcic greu i es troba inconscient, en primer lloc cal ajeure-la de panxa enlaire amb el cap estès, comprovar si respira i té pols i, en cas negatiu, iniciar immediatament les maniobres de reanimació càrdio-pulmonar.
 • La lesió més freqüent dels traumatismes toràcics és la fractura costal, o fractura de costella, que es manifesta amb un dolor intens al punt on s’ha esdevingut la fractura, que s’incrementa en respirar fons i tossir.
 • Les persones amb una malaltia respiratòria crònica que tenen una fractura costal han d’indicar-ho al metge que les atengui, perquè l’aplicació d’un embenat immobilitzador, que pot ésser eficaç en altres persones, els pot causar complicacions per un augment de les secrecions.
 • Les fractures costals se solen consolidar sense complicacions i sense necessitat d’un tractament específic. De vegades el metge hi aplica un embenat amb l’únic objectiu d’atenuar el dolor. En aquest sentit, els medicaments analgèsics també són eficaços.
 • EI traumatisme toràcic pot provocar una obertura en la superfície pulmonar o en la paret toràcica que origini l’entrada d’aire en l’espai entre el pulmó i la paret toràcica, o pneumotòrax.
 • Si una persona que ha sofert un traumatisme toràcic experimenta una dificultat respiratòria cada vegada més intensa i dolor toràcic en un costat del tòrax, que li impedeix d’efectuar respiracions profundes, s’ha d’adreçar a un servei d’urgència, perquè és possible que presenti un pneumotòrax que calgui tractar precoçment.
 • Cal adreçar-se a un servei mèdic quan es presenta expectoració de sang, o hemoptisi, després d’un traumatisme toràcic, ja que pot ésser deguda a una lesió dels pulmons que convé de diagnosticar i tractar de seguida.
 • L’aparició de dolor al centre del pit, dificultat respiratòria, gran malestar general i alteració del nivell de consciència després d’un traumatisme toràcic correspon en alguns casos a un esquinçament de l’artèria aorta que podria causar la mort si no és tractat ràpidament.
 • Quan una persona presenta una obertura al tòrax, convé d’obturar-la-hi amb gases o d’altres mitjans fins que rebi assistència mèdica per tal d’evitar que es produeixi una entrada massiva d’aire que podria originar una insuficiència respiratòria aguda.