Esplenomegàlia

És anomenat esplenomegàlia l’engrossiment de la melsa. La melsa és un òrgan de teixit limfoide, en forma de ronyó, que fa uns 12 cm de llarg, 8 cm d’amplada i 4 cm de gruix, i que es troba situat a l’hipocondri esquerre, és a dir, en la part superior esquerra de la cavitat abdominal. Algunes persones tenen la melsa més gran del que és habitual, sense que calgui deduir que existeix alguna afecció; tanmateix, però, l’esplenomegàlia sol constituir una manifestació d’algun trastorn.

Els trastorns que més sovint evolucionen amb esplenomegàlia són la cirrosi hepàtica, les malalties de la sang...