Anàlisi de sang per determinar malalties infeccioses

En el transcurs de la majoria de les malalties infeccioses se sol·liciten anàlisis de sang amb l’objectiu d’avaluar algunes alteracions sanguínies més o menys característiques en casos d’infecció. Les anàlisis de sang se solen indicar durant les primeres fases de la malaltia per a orientar la diagnosi, i es repeteixen més endavant, durant la convalescència, per tal d’avaluar l’evolució del trastorn.

La mostra de sang s’obté introduint una xeringa en una vena superficial, generalment de l’avantbraç. El volum de sang que s’extreu és variable —depèn del tipus i la quantitat d’exploracions que...