Procediments terapèutics i profilàctics especials

Hi ha diversos procediments específics molt importants en el tractament i la prevenció de les malalties infeccioses, gràcies als quals, durant els darrers decennis, s’ha aconseguit de reduir la incidència d’aquest tipus de trastorns. Aquests procediments, que a continuació es tracten separadament, inclouen la immunització activa, o vaccinació; la immunització passiva, o administració d’anticossos específics; l’administració d’antibiòtics amb finalitats terapèutiques i profilàctiques; i l’antibiograma, una tècnica de laboratori que permet de seleccionar el tipus d’antibiòtic que pot donar...