Obtenció de mostres d’altres líquids i secrecions orgàniques

A part les de sang i d’orina, per a la diagnosi etiològica de diverses malalties infeccioses se sol·liciten mostres d’altres líquids i secrecions orgàniques que, suposadament, pels símptomes i els signes, poden trobar-se infectats. Entre aquests líquids i aquestes secrecions, els que més sovint s’analitzen són les secrecions respiratòries, la matèria fecal, el líquid cefalorraquidi i les secrecions que drenen de lesions cutànies o mucoses.

L’anàlisi de les secrecions respiratòries se sol sol·licitar quan hom sospita l’existència d’un procés infecciós en les vies respiratòries inferiors, és a...