Cultiu artificial dels microorganismes

La majoria dels bacteris i els fongs es poden cultivar artificialment quan es col·loquen en medis que contenen els elements nutritius idonis i hom els manté en les condicions físiques òptimes per al creixement i la reproducció, és a dir, quan són conservats en un medi de cultiu adequat.

La diagnosi etiològica a través del cultiu dels microorganismes s’obté i es confirma amb dos tipus de procediments. Un d’ells és l’observació directa de la forma que adopten les colònies de microorganismes que es desenvolupen en el medi de cultiu al cap d’unes hores o uns dies de començat el procés. Aquestes...