Estenosi pilòrica

Definició

És anomenada estenosi pilòrica una estretor anormal del pílor, el sector de l’estómac que comunica amb l’intestí prim. L’alteració pot ésser congènita, i en aquest cas es posa de manifest durant les primeres setmanes de vida, o bé es pot produir a conseqüència d’altres malalties de l’estómac, com ara úlcera pèptica o un tumor maligne. L’estenosi pilòrica es manifesta inicialment amb dolor abdominal, vòmits intensos i reiterats que contenen restes alimentàries, i detenció del trànsit intestinal, amb absència de deposicions i d’emissió de ventositats. Més endavant, igualment, si no es procedeix al tractament adequat, aquest trastorn provoca deshidratació, pèrdua de pes i desnutrició. El tractament de l’estenosi pilòrica és gairebé sempre quirúrgic, i consisteix bàsicament en la recanalització del pílor o la connexió directa de la resta de l’estómac amb l’intestí prim.

Tipus i causes

Segons el moment de l’aparició hom estableix dos tipus d’estenosi pilòrica: l’estenosi pilòrica hipertròfica del nodrissó i l’estenosi pilòrica adquirida.

L’estenosi pilòrica hipertròfica del nodrissó es caracteritza per un desenvolupament excessiu o hipertròfia de la capa muscular de la paret del pílor. Aquest tipus d’estenosi pilòrica es troba ja des del naixement, i segons dades estadístiques, afecta de manera aproximada un nounat de cada 300 o 600, i és entre quatre i cinc vegades més freqüent en els homes que en les dones. Si bé es desconeixen quines són les causes de l’estenosi hipertròfica del nodrissó, hom considera que hi ha una predisposició familiar que n’afavoreix el desenvolupament durant la vida intrauterina, ja que en molts casos es determinen antecedents familiars de la mateixa afecció.

L’estenosi pilòrica adquirida sol constituir una seqüela d’una úlcera pèptica que es localitza a la regió inferior de l’estómac, o bé una complicació d’un tumor maligne d’estómac. En el primer cas, l’estenosi pilòrica s’esdevé quan, en cicatritzar l’úlcera, els teixits sans adjacents es retreuen i fan protrusió cap a la llum del canal pilòric. En el cas de càncer gàstric, l’estenosi pilòrica es produeix quan el tumor, en el seu creixement progressiu a la paret del pílor, o envers la llum d’aquest òrgan, l’obstrueix.

Manifestacions i evolució

Les manifestacions es presenten quan el pílor queda obstruït i, per tant, no pot ésser travessat pels aliments triturats i semidigerits que hi ha a l’estómac.

Les manifestacions més importants a l’inici del trastorn són dolor abdominal, vòmits intensos de restes alimentàries i suc gàstric que es projecten amb força cap a l’exterior de l’organisme, detenció del trànsit intestinal i absència de deposicions i d’emissió de ventositats.

Als nodrissons, els vòmits se solen presentar entre la quarta setmana de vida i la sisena. En un primer moment, l’infant manté la gana, però al cap d’uns quants dies la perd. També és habitual que plori de manera insistent, que tingui dificultat a dormir i que efectuï moviments anormals a la regió superior de l’abdomen, que expressen les intenses contraccions de l’estómac amb l’objectiu d’expulsar els aliments cap a l’intestí prim.

Si aquest trastorn no és ben tractat tant en els infants com en els adults, mena habitualment envers un estat de desnutrició i deshidratació que requereix l’ingrés urgent del pacient en un centre hospitalari.

Diagnosi

Hom estableix la diagnosi d’aquesta malaltia a partir de les característiques dels símptomes, sobretot quan un nodrissó és afectat sobtadament per vòmits intensos que contenen restes d’aliments semidigerits.

Per a confirmar-ne la diagnosi, hom sol·licita habitualment una exploració radiològica del tub digestiu, prèvia ingestió d’una substància de contrast, en les imatges de la qual és possible de detectar l’estretor del canal pilòric. En cas d’estenosi pilòrica adquirida, a més de l’exploració radiològica del tub digestiu se sol·liciten d’altres proves complementàries, com ara l’ecografia abdominal o la tomografia axial computada, amb l’objectiu de determinar la causa del trastorn.

Tractament

El tractament és en general quirúrgic i és adreçat a restablir el trànsit dels aliments des de l’estómac fins al duodè, és a dir, la primera porció de l’intestí prim.

En cas d’estenosi pilòrica hipertròfica del nodrissó, la tècnica quirúrgica més emprada és l’anomenada piloromiotomia, és a dir, la realització d’incisions o talls al llarg de les fibres musculars hipertrofiades de la paret del pílor. En separar les fibres musculars entre si, doncs, amb la piloromiotomia s’aconsegueix de recanalitzar el conducte pilòric i, per tant, restablir el trànsit gastroduodenal.

En els adults, la tècnica més emprada és la resecció quirúrgica del pílor, seguida de la unió entre la resta de l’estómac i el duodè.