Tumor de les glàndules salivals

És anomenat tumor de les glàndules salivals el desenvolupament anormal d’un grup de cèl·lules d’alguna d’aquestes glàndules —submaxil·lars, sublinguals i parotídies—, que tendeixen a reproduir-se acceleradament i formen una massa o tumor.

Aquests tumors, d’origen desconegut, poden ésser benignes o malignes. Els tumors benignes es caracteritzen perquè es troben encapsulats i no s’infiltren pels teixits sans veïns. Al contrari, els tumors malignes en créixer s’infiltren pels teixits veïns i, en les fases més avançades de desenvolupament, poden originar metàstasis o tumors secundaris als ganglis...