Cirrosi hepàtica

Definició

La cirrosi hepàtica, o simplement cirrosi, constitueix un trastorn greu i irreversible del fetge, la definició del qual és essencialment histopatològica, és a dir, basada en l’alteració dels teixits, ja que es caracteritza per la presència de tres tipus de lesions que afecten el teixit hepàtic: zones de necrosi o mort cel·lular, zones de regeneració o formació de teixit nou, i zones de fibrosi o formació de teixit cicatricial. Aquest trastorn, que se sol manifestar a partir de quaranta anys d’edat, pot ésser causat per diverses malalties que afecten de manera continuada i durant...