Càncer de llengua

Definició

És anomenat càncer o tumor maligne de llengua el desenvolupament anòmal d’un grup de cèl·lules pertanyents a aquest òrgan, que tendeixen a créixer molt acceleradament i formen una massa o tumor. El càncer de llengua, que incideix fonamentalment en els homes d’entre 40 anys i 60, se sol manifestar inicialment per la presència d’una taca blanquinosa, una placa vermellosa sobreelevada o una clivella de consistència llenyosa a la llengua i és fàcilment extirpable en aquestes etapes. Més endavant, en canvi, tendeix a infiltrar-se pels teixits sans veïns i a propagar-se cap als ganglis...