Tumor maligne d’intestí gros

Definició

És anomenat tumor maligne o càncer d’intestí gros el desenvolupament anormal d’un grup de cèl·lules originàries dels diversos teixits que componen aquest òrgan —inclòs el recte, l’última porció—, les quals es reprodueixen desordenadament i de manera accelerada i tendeixen a formar una massa o tumor. Aquests tumors, la incidència dels quals és especialment elevada entre 50 anys d’edat i 70, solen ésser asimptomàtics durant les primeres fases de desenvolupament, fins que no atenyen uns quants mil·límetres de diàmetre o de gruix; més endavant es manifesten amb períodes de diarrea o...