Tipus de virus

Actualment es coneixen milers d’espècies de virus. La majoria d’aquestes espècies es repliquen en les cèl·lules vegetals, o bé són bacteriòfags, és a dir, que ho fan a l’interior de bacteris. Unes 500 espècies de virus es repliquen a l’interior de cèl·lules d’organismes animals o de l’ésser humà. Aquestes espècies s’anomenen virus animals.

Els virus animals se solen agrupar en diverses famílies o grups, segons una gran varietat de característiques. Per convenció, les famílies de virus reben la seva denominació en llatí. Entre aquestes característiques, doncs, les que més es tenen en compte són: el contingut d’ARN o ADN; la presència de simetria icosaèdrica, helicoidal o complexa; la presència o absència d’embolcall extern; les dimensions; el tipus d’organisme que poden infectar; el mecanisme íntim de replicació; les lesions cel·lulars que ocasionen; els teixits i els òrgans que afecten, i la malaltia que causen en concret.

Al seu torn, cada família de virus és integrada per un nombre variable d’espècies, algunes de les quals poden resultar patògenes per a l’organisme humà.

Famílies de virus potencialment nocius per a l’ésser humà, segons les característiques morfològiques que presenten
família dimensions en nm  àcid nucleic embolcall
Reoviridae 60-80 ARN no
Picornaviridae 24-30 ARN no
Togaviridae 40-70 ARN
Flaviviridae 40 ARN
Coronaviridae 80-130 ARN
Arenaviridae 50-300 ARN
Retroviridae 80-100 ARN
Orthomyxoviridae 80-120 ARN
Paramyxoviridae 150-300 ARN
Rhabdoviridae 70-180 ARN
Bunyaviridae 80-110 ARN
Adenoviridae 70-90 ADN no
Papoviridae 45-55 ADN no
Parvoviridae 18-26 ADN no
Herpesviridae 100 ADN
Poxviridae 230-300 ADN no
Hepadnaviridae 40-50 ADN
Principals espècies d’agents infecciosos vírics patògens, segons les famílies que els corresponen
família espècies i/o malalties que causen
Reoviridae diverses espècies que causen síndromes febrils i diarrees, virus de la febre del Colorado, diverses espècies que causen diarrees infantils
Picornaviridae virus de la poliomielitis, virus ECHO, virus Coxsackie, enterovirus (soques de 68 a 71), virus de l’hepatitis A, virus que causen el refredat comú
Togaviridae

virus de la rubèola

Flaviviridae virus de la febre groga, virus del dengue, virus que causen diversos tipus d’encefalitis, virus de la febre hemorràgica d’Omsk
Coronaviridae virus que produeixen el refredat comú
Arenaviridae virus de la febre hemorràgica argentina, virus de la febre hemorràgica boliviana
Retroviridae virus de la síndrome de la immunodeficiència humana adquirida o VIH, leucèmia de limfòcits T
Orthomyxoviridae virus de la grip
Paramyxoviridae virus de la parotiditis epidèmica, virus que causen infeccions respiratòries, virus del xarampió, virus respiratori sincitial
Rhabdoviridae virus de la ràbia
Bunyaviridae virus de la febre pappataci
Adenoviridae virus que causen infeccions en les conjuntives i les vies respiratòries
Papoviridae virus del papil·loma (berruga vulgar)
Parvoviridae virus que causen diarrees
Herpesviridae virus de l’herpes simple I i II, virus de la varicel·la-herpes zòster, citomegalovirus (diarrees, encefalitis), virus d’Epstein-Barr (mononucleosi infecciosa)
Poxviridae virus de la verola, virus del molluscum contagiosum
Hepadnaviridae virus de l’hepatitis B