El que cal saber de la diverticulosi

  • La diverticulosi constitueix una afecció de l’intestí gros caracteritzada per la presència de nombroses dilatacions en forma de globus o sac, que es dóna amb molta freqüència en persones de més de quaranta anys d’edat i que en general es manté asimptomàtica durant tota la vida.
  • En algunes persones la diverticulosi es manifesta amb episodis periòdics de diarrea o restrenyiment i dolor abdominal.
  • La diverticulitis, és a dir, la inflamació i la infecció dels divertides, constitueix una complicació freqüent en el cas de diverticulosi, que generalment remet amb el tractament adequat, però que de vegades provoca complicacions greus, com una oclusió total o una perforació de l’intestí gros.
  • Quan hom procedeix a la diagnosi de diverticulosi, que molt sovint es realitza casualment en el transcurs d’exploracions efectuades per altres raons, hom adverteix a la persona que n’és afectada que tingui en compte l’aparició de símptomes com febre i dolor abdominal moderat o intens, ja que podrien constituir l’expressió d’una diverticulitis.
  • En molts casos, l’origen de la diverticulitis és una alimentació inadequada, pobra en aliments rics en fibra vegetal. Així, es recomana a la població en general que inclogui en l’alimentació fruita i verdura fresca, com també cereals integrals.
  • De vegades, en l’origen d’una diverticulosi intervenen factors psicològics, especialment una exposició exagerada a situacions d’estrès. Així, de vegades s’indica la realització d’una psicoteràpia per tal d’aprendre a controlar les situacions que generen ansietat.
  • Donat cas que es presenti una diverticulitis, sovint es procedeix a l’ingrés hospitalari del malalt, tant perquè segueixi un repòs absolut i mantingui unes pautes dietètiques estrictes, com per a l’administració de diversos tipus de fàrmacs destinats principalment a prevenir les complicacions greus que l’alteració pot causar.