El que cal saber de la glossitis

  • És anomenada glossitis la inflamació de la llengua, que pot evolucionar en forma aguda o en forma crònica.
  • Aquest trastorn pot ésser ocasionat per nombroses circumstàncies, algunes sense importància —com ara irritacions, processos febrils, administració prolongada de certs antibiòtics o processos infecciosos lleus— i d’altres greus —com ara mancances de ferro o de vitamina B—. Així, davant l’aparició de taques o lesions persistents en la superfície de la llengua, convé d’adreçar-se al metge, ja que aquestes taques podrien evidenciar la presència d’un trastorn greu.
  • Es absolutament normal que...