El que cal saber de la malaltia de Whipple

  • La malaltia de Whipple és un trastorn estrany que es caracteritza per la presència de lesions específiques en l’intestí prim, a conseqüència de les quals les substàncies nutritives contingudes als aliments no poden ésser absorbides adequadament per l’organisme i són eliminades amb les matèries fecals. Les manifestacions bàsiques d’aquest trastorn són diarrea crònica, inflamació de les articulacions i febre.
  • En les fases inicials, els símptomes solen ésser intermitents i moderats. En canvi, en les fases avançades tendeixen a ésser molt intensos i a instal·lar-se de manera continuada. En...