El que cal saber de l’úlcera pèptica

  • L’úlcera pèptica, o úlcera gastro-duodenal, constitueix una lesió de tipus erosiu que es localitza a la capa mucosa que cobreix l’interior de l’estómac i el duodè i que és deguda a l’acció corrosiva del suc gàstric. Quan el trastorn es localitza a l’estómac, és anomenat úlcera gàstrica; quan ho fa al duodè, úlcera duodenal.
  • La lesió ulcerosa sol cicatritzar al cap d’algunes setmanes d’haver aparegut, però en general tendeix a reaparèixer i cicatritzar periòdicament, de manera que és considerada un trastorn crònic. En aquest cas, és característic que s’alternin períodes simptomàtics o brots...